Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Uz niz važnih odluka, Gradsko vijeće Grada Umaga odabralo laureate godine
Gradsko vijeće
10.04.2024.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Uz niz važnih odluka, Gradsko vijeće Grada Umaga odabralo laureate godine
Gradsko vijeće
10.04.2024.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U Umagu je danas, 10. travnja 2024. godine, održana 17. sjednica Gradskog vijeća s ukupno 20 točaka dnevnog reda, od kojih su najvažnije bile one vezane uz strateške projekte i budući razvoj grada te javna priznanja za 2023. godinu.


Naime, Odbor za priznanja, predstavke i pritužbe Grada Umaga objavio je javni poziv za dodjelu javnih priznanja za 2023. godinu te je, nakon razmatranja svih pristiglih prijedloga, uputio iste Gradskom vijeću na usvajanje. Nakon kraće prezentacije, vijećnici su jednoglasno odlučili kako će se ovogodišnja priznanja dodijeliti SRU Olimpik Umag za područje sporta, Dariju Koreniki za područje tradicijske kulture te Darku Kroti za područje obrtništva. Ujedno, na prijedlog gradonačelnika te Inicijative za promociju umjetnosti Mediterana Istra Umag – Umago, odlučeno je kako će nagrada za životno djelo ove godine pripasti utemeljitelju Festivala „Zlati Lav“, Damiru Zlataru Freyu, za doprinos u sferi umjetnosti i kulture na našem području (i šire).


Kada je pak riječ o strateškom razvoju grada, jednoglasno je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Gradnja „nerazvrstane ceste, Ungarija-Murine“. Točnije, ovom je odlukom Gradsko vijeće dalo suglasnost na provedbu ulaganja za spomenuti projekt u svrhu prijave na natječaj raspisan od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., te ostvarivanja bespovratne potpore. Prijavom na projekt predviđa se izgradnja nove, asfaltirane prometnice s dva prometna traka. Također, riješit će se i sustav odvodnje oborinskih voda, postavit će se javna rasvjeta, prometna signalizacija i oprema ne bi li naselja Murine i Ungarija bila povezana modernom i sigurnom prometnicom.


Zaključno, Gradsko je vijeće raspravljalo i II. Izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Umaga za razdoblje od 2024. – 2028. godine.


Nakon stupanja na snagu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (2023.), koji je propisao obvezu donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom od strane Gradskog vijeća, uz prethodni postupak javnog savjetovanja, u prosincu 2023. godine donesen je Plan, a u siječnju 2024. godine prve Izmjene i dopune istog radi usklađenja s Pravilnikom. Usvojenim II Izmjenama i dopunama na današnjoj sjednici, postiže se uključivanje dijela pomorskog dobra, koji prethodno nije bio obuhvaćen, u Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Umaga-Umago za razdoblje od 2024.-2028. godine, uzimajući u obzir da se radi o dijelovima pomorskog dobra podobnima za dodjelu dozvola, a ne koncesija, čija je namjena isključivo upravljanje pomorskim dobrom i (su)financiranje projekata koji uključuju aktivnosti za unapređenje pomorskog dobra u općoj upotrebi.


Osim navedenog, Gradsko je vijeće donijelo i niz drugih važnih odluka, od sustava civilne zaštite, zakupnina na turističkom zemljištu i uvjetima držanja kućnih ljubimaca, pa sve do Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. 

Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji