Icon home
Novosti
Odabrana novost
Veliki uspjeh komunalnog poduzeća 6. maj d.o.o.: potpisan Ugovor vrijedan gotovo 250 milijuna kuna
Ekologija
21.10.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Veliki uspjeh komunalnog poduzeća 6. maj d.o.o.: potpisan Ugovor vrijedan gotovo 250 milijuna kuna
Ekologija
21.10.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Danas, 21. listopada 2020. godine, u okviru projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija - Novigrad“ potpisan je ugovor o radovima, točnije - „Projektiranje, izgradnja i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad“, a čija je vrijednost 247.317.809,56 kn.


U okviru predmetnog ugovora predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag s pristupnom prometnicom te nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad.


Tehnički opis uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag


Po izgradnji novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na novoj lokaciji, postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Umagu i Savudriji odlaze u povijest. Umjesto istih, izgradit će se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s mehaničkim i biološkim stupnjem pročišćavanja, kapaciteta 59.000 ES (ekvivalent stanovnika).


Odabrano tehničko-tehnološko rješenje predviđa mehanički stupanj pročišćavanja koji se sastoji od grube rešetke, kombiniranog uređaja s dvije nezavisne linije (fino sito sa pjeskolovom / mastolovom) koji će se ugraditi zajedno s tehnološkom opremom za biološko pročišćavanje u jednu jedinstvenu tehnološku zgradu - linije vode.


Ujedno, predviđena je izgradnja postrojenja za obradu mulja kao zasebna tehnološka zgrada – linije mulja te postrojenja za solarno sušenje mulja gdje je predviđeno sušenje mulja do minimalno 75% suhe tvari.


Tehnički opis uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad 


Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad nadograditi će s biološkim stupnjem pročišćavanja, odnosno nadograditi s I. na III. stupanj pročišćavanja ukupnog kapaciteta 30.000 ES (ekvivalent stanovnika).

Odabrano tehničko-tehnološko rješenje predviđa mehanički stupanj pročišćavanja koji se sastoji od grube rešetke, kombiniranog uređaja s dvije nezavisne linije (fino sito sa pjeskolovom / mastolovom) koji će se ugraditi zajedno s tehnološkom opremom za biološko pročišćavanje u jednu jedinstvenu tehnološku zgradu - linije vode.

Uz navedeno, predviđena je izgradnja postrojenja za obradu mulja kao zasebne tehnološke zgrade – linije mulja. Tako obrađeni mulj će se dopremiti do postrojenja za solarno sušenje mulja na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Umag.


Radove na projektu izvoditi će zajednica ponuditelja; HIDROINŽENIRING d.o.o., CID-ČISTILNE NAPRAVE d.o.o, CID s.r.l., (Italija) te GODINA d.o.o., a Ugovor su danas potpisali Krešimir Vedo, predsjednik Uprave 6. maj odvodnja, d.o.o. kao predstavnik investitora, te Boris Savnik, direktor vodećeg člana zajednice HIDROINŽENIRING d.o.o..


Prilikom potpisivanja Ugovora, Krešimir Vedo, predsjednik Uprave 6. maj odvodnja d.o.o naglasio je da „tehnologija koja se uvodi novim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu projekta predstavlja vrhunac kvalitete u pročišćavanju otpadnih voda. Sam sustav je vizualno atraktivan, nižih operativnih troškova, a višeg stupnja pročišćavanja.“


Procijenjena ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ iznosi 445.355.470,66 kn bez PDV-a, od čega 71% čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29% u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode d.o.o. i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o..

expand
expand
expand
expand
expand
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji