Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javna rasprava o Prijedlogu Stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Murine
Prostorno planiranje
10.11.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-01/23-03/01, URBROJ: 2163-9-02-23-23 od 08. studenog 2023. godine objavljuje se


JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu

Stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana uređenja

stambenog naselja Murine


1. Javni uvid u prijedlog Stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Murine, trajati će 15 dana, od 15. do 29. studenoga 2023. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga-Umago, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago – www.umag.hr.


- IZMJENA MJESTA ODRŽAVANJA JAVNOG IZLAGANJA -

2. Javno izlaganje će se održati dana 17. studenoga 2023. godine u Pučkom otvorenom učilištu „Ante Babić“ Umag, u dvorani br. 3, s početkom u 12,00 sati. 


3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi.


4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 29. studenoga 2023. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago.


5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i/ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Grafički dio

Tekstualni dio

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji