Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag-istok
Prostorno planiranje
24.12.2021.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/19-01/11, URBROJ: 2105/05-02-21-53 od 21. prosinca 2021. godine objavljuje se


JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag-istok (u nastavku: UPU)


1. Javni uvid u prijedlog UPU-a trajati će 30 dana, od 03. siječnja do 01. veljače 2022. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga-Umago, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago – www.umag.hr.

2. Javno izlaganje za predstavnike javnopravnih tijela i sve zainteresirane održati će se dana 17. siječnja 2022. godine u Gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago s početkom u 12,15 sati.

3. Na dan javnog izlaganja i prilikom uvida u prijedlog UPU-a, a s obzirom na situaciju vezano uz COVID-19, svi sudionici moraju se pridržavati preporuka, zabrana i mjera svih razina vlasti i upravljanja koji tada budu na snazi.

4. Javnom izlaganju može istovremeno prisustvovati najviše 25 osoba, uz prethodnu najavu email-om na: martina.bencich@umag.hr. Ukoliko se bude ukazala potreba, organizirati će se dodatno javno izlaganje, o čemu će se na odgovarajući način informirati javnost.

5. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 01. veljače 2022. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago.

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i/ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Grafički dio plana

Tekstualni dio plana

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji