Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama (nerazvrstane ceste)
Javni pozivi
21.04.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem u Umagu, ul. G. Garibaldi 6, putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje, objavljuje sljedeću:

OBAVIJEST

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke, odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Murine, 5. Ulica, koja se proteže preko k.č.br. 4763, 4764, 4756, 4754/1, 4753, 4730/1, 4723/2, 4726/2, 4727/1, 4714/3, 4709/12, 4710/1 u k.o. Umag, da će se dana 30. travnja (četvrtak) 2020. godine u 13:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa, odnosno obilježit će se granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta.

Dana 7. svibnja (četvrtak) 2020. godine u 14:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, bit će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 132/20 za nerazvrstanu cestu naselju Murine, 5. Ulica.


Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. iz Umaga, Valica, Barboj 36c, tel. 00385 52 732 238, e-mail: geodet.mataija@gmail.com.


KLASA: 936-02/18-01/76

URBROJ: 2105/05-05/11-20-3

Umag, 20. travnja 2020.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji
Copyright Grad Umag 2020. Sva prava pridržana.