Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama (nerazvrstane ceste)
Javni pozivi
30.04.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Grad Umag, sa sjedištem Umagu, ul. G. Garibaldi 6, putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeću:

OBAVIJEST

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), obavještavaju se sve zainteresirane stranke, odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NPC38 od NPC31 - Sv. Petar, koja se proteže preko k.č.br. 218/1, 460/1, 541, 539/15, 539/6, 35/2 ZGR., 539/8, 539/1 u k.o. Savudrija da će se dana 11. svibnja (ponedjeljak) 2020. godine u 13:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa, odnosno obilježit će se granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta.


Dana 18. svibnja (ponedljeljak) 2020. godine u 14:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, bit će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 147/20 za nerazvrstanu cestu naselju Crveni Vrh nerazvrstana cesta NPC38 od „NPC31 – Sv. Petar“.


Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka i granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. iz Umaga, Valica, Barboj 36c, tel. 00385 91 544 97 19, e-mail: geodet.mataija@gmail.com.


KLASA: 936-02/18-01/66

URBROJ: 2105/05-05/11-20-3

Umag, 29. travnja 2020.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji
Copyright Grad Umag 2020. Sva prava pridržana.