Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama (nerazvrstane ceste)
Javni pozivi
06.05.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem u Umagu, G. Garibaldi br. 6, putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA

Temeljem članaka 123. do 133. Zakona o cestama, Uputi Državne geodetske uprave, KLASA: 932-01/12-02/182; URBROJ: 541-03-1-12-28, Zagreb, 24. listopada 2012. god. i Zaključka o utvrđivanju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Umaga-Umago:


Iz točke B Zaključka pod rednim brojem:

160 - Zambratija, ul. Brajde (k.č. 844/1, 844/2, 853/2 k.o. Umag)

208 - Lovrečica, Kod lokve (k.č. 1589/14 k.o. Lovrečica)


Ovim javnim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.


Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije Ivan Puškarić, dipl.ing.geod., br. ovlaštenja: Geo 100 iz TOPOING d.o.o. Kastav, Rubeši 80A.


Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste nositelji prava mogu obaviti u utorak 12. svibnja 2020. god. u prostoriji gradske vijećnice Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6 od 10,00 do 12,00 sati.


GRAD UMAG

UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje 

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji
Copyright Grad Umag 2020. Sva prava pridržana.