Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama (nerazvrstane ceste)
Javni pozivi
04.06.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag-Umago, sa sjedištem u Umagu, ul. Giuseppe Garibaldi 6

OIB: 84097228497

UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje


Na temelju čl. 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te čl. 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se


JAVNI POZIV


Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NPC11 - Vardica škola u naselju VARDICA - VARDIZA na k.č.br. 41/48 u k.o. MATERADA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.


Evidentiranje će se izvršiti sukladno čl. 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastar i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Umaga.


Geodetski elaborat izvedenog stanja u naselju Vardica, NPC11 - Vardica škola izradit će tvrtka GEO SOL društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske poslove, Krunčići, Krunčići 7, tel. 091/5252462; email: geosol.geodezija@gmail.com.


Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će 8.6.2020. godine u 10:00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.


Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 15.6.2020. od 10:00 do 11:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6.


KLASA: 936-02/20-01/88

URBROJ: 2105/05-05/11-20-3

Umag, 3.6.2020.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji