Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama (nerazvrstane ceste)
Javni pozivi
21.08.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag – Umago, sa sjedištem Umagu, ul. G. Garibaldi 6, putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje objavljuje sljedeću:


OBAVIJEST


Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013) obavještavaju se sve zainteresirane stranke, odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta – Četvrta ulica u naselju Murine, koja se proteže preko k.č. 4993/1 u k.o. Umag da će se dana 3.9.2020. (četvrtak) 2020. godine u 12:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa, odnosno obilježit će se granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta Četvrta ulica, naselje Murine.


Dana 10.9.2020. (četvrtak) 2020. godine u 14:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga – Umago na adresi Umag, G. Garibaldi 6, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 2/2020 za nerazvrstanu cestu, Četvrta ulica u naselju Murine, koja se proteže preko k.č. 4993/1 u k.o. Umag.


Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije Ivan Fabac mag.ing.geod. et geoinf. iz trgovačkog društva Geo Nord j.d.o.o. Umag, O. Zakinja 14, 52470 Umag, Mob.: +385/95 842 1010, Mail: ivan@geonord.hr.


KLASA: 363-02/19-01/301

URBROJ: 2105/05-05/11-20-3

Umag, 21.8.2020.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji
Copyright Grad Umag 2020. Sva prava pridržana.