Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama (nerazvrstane ceste)
Javni pozivi
19.11.2021.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem Umagu, ul. G. Garibaldi 6, putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje


Na temelju članaka 131.-133. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) te članaka 67. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN br. 59/18) objavljuje sljedeći:


JAVNI POZIV


Obavještavaju se sve zainteresirane stranke, odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta – ulica Istarskih boraca u Umagu na k.č. 1979/1 (dio), 3946/3 (dio) te 2038/2 u k.o. Umag, da mogu izvršiti uvid u odgovarajući geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 25. studenog 2021. godine od 10-11 sati u vijećnici Grada Umaga, G. Garibaldi 6, Umag.


Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna nerazvrstana cesta kako je Grad Umag pokrenuo postupak evidentiranja izvedenog stanja ulice Istarskih boraca u Umagu. Grad Umag će obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Borisa Brajkovića koji će brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene, izvršiti u četvrtak 25. studenog 2021. godine od 9 sati. Geodetski elaborat izvedenog stanja ceste izradit će UOIG Boris Brajković, Trg hodočasnika 1, Pazin.


KLASA: 936-02-21-01/121

URBROJ: 2105/05-05/11-21-3

Umag, 17.11.2021.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji