Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javni poziv za dodjelu nagrade "Umag-volonteri godine 2020."
Ostale informacije
09.11.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Na temelju točke VIII. Odluke o dodjeli nagrade „Umag-volonteri godine; Umago-volontari dell'anno“ („Službene novine Grada Umaga“, broj 24/16), Povjerenstvo za izbor volontera godine raspisuje


J A V N I P O Z I V

ZA DODJELU NAGRADE „UMAG – VOLONTERI GODINE 2020. UMAGO – VOLONTARI DELL’ANNO 2020“


I.

Predmet ovog Poziva je dodjela nagrade „UMAG – VOLONTERI GODINE 2020. / UMAGO – VOLONTARI DELL’ANNO 2020“ koju dodjeljuje Gradonačelnik Grada Umaga-Umago na prijedlog Povjerenstva za izbor volontera godine.

Nagrada za volontiranje iz prethodnog stavka dodjeljuje se za najznačajnije provedene aktivnosti pojedinaca/pojedinki u volonterskom radu u 2020. godini, a koje su sukladno Zakonu o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07, 22/13) doprinijele:

- poboljšanju kvalitete života više osoba, više skupina osoba ili općoj dobrobiti,

- aktivnom uključivanju više osoba ili skupina osoba u društvena zbivanja,

- razvoju humanijeg društva i volonterstva.


II.

Pravo podnošenja prijedloga kandidata/kandidatkinja za volontere imaju fizičke i pravne osobe (udruge, zaklade, fundacije, ustanove koje nisu osnovane s ciljem stjecanja dobiti, državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) koje su tijekom 2020. godine surađivale s volonterima.

Svaki predlagatelj može prijaviti najviše do tri volontera/volonterki koji/koje moraju dati pisanu suglasnost za sudjelovanje u postupku.


III.

Nagrada za volontiranje dodjeljuje se fizičkoj osobi – volonteru/volonterki:

- koja je volontirala na teritoriju Grada Umaga-Umago,

- koja ima prebivalište na području Grada Umaga-Umago, a volontira izvan administrativnog područja istoga,

- koja je starija od 15 godina,

- koja je volontirala najmanje 3 mjeseca bez prekida u neprofitnim organizacijama definirane Zakonom o volonterstvu,

- koja je volontirala u kriznim situacijama.


IV.

Kriteriji za dodjelu nagrade su:

- duljina trajanja i učestalost volontiranja (najmanje 120 sati u godini dana),

- doprinos kandidata/kandidatkinje odnosno vidjlivost promjene u životu korisnika i/ili zajednice kao rezultat volontiranja,

- specifičnosti u volonterskom radu predloženog kandidata/kandidatkinje koje ga/ju razlikuju od drugih volontera/volonterki,

- okolnosti pod kojima se provodio volonterski rad.


V.

Prijava na raspisani Poziv mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:

1. obrazac prijave kandidata/kandidatkinje,

2. pisanu suglasnost kandidata/kandidatkinje,

3. materijale koje potvrđuju volonterski rad kandidata/kandidatkinje u 2020. (fotografije, tiskovni materijal i sl.),

4. životopis kandidata/kandidatkinje,

5. preslika volonterske knjižice (ako ju kandidat/kandidatkinja posjeduje).VI.

Prijedlog za dodjelu nagrade podnosi se najkasnije do 20.11.2020. godine u pisanom obliku na propisanom obrascu iz prehodne točke koji se može preuzeti na internetskoj stranici Grada Umaga-Umago www.umag.hr, zatražiti osobno u Uredu Grada – Trg slobode 7 ili putem e-maila: luana.visintin@umag.hr .

Ako prijedlog nije potpun ili ne sadrži dovoljno elemenata za odlučivanje, od podnositelja će se zatražiti dopuna prijedloga u određenom roku. Ako predlagatelj ne dopuni prijedlog u zadanom roku, smatra se da prijedlog nije niti podnesen.

Sve dodatne informacije o Pozivu i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti na broj telefona 052/637-811 ili na gore navedeni mail.

Prijavu možete dostaviti:

a) poštom na GRAD UMAG-UMAGO, Trg slobode 7, 52470 Umag s naznakom: „VOLONTERI GODINE 2020.“ ili

b) osobno u pisarnicu Grada Umaga-Umago (Trg slobode 7, prizemlje).


VII.

Povjerenstvo za izbor volontera godine razmotrit će pristigle prijave sukladno gore navedenim kriterijima. Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi Gradonačelnik posebnom odlukom.

Nagrade će se uručiti na dan obilježavanja Međunarodnog dana volontera.


KLASA: 007-01/20-01/01

URBROJ: 2105/05-03/07-20-4

Umag, 9. studenoga 2020.


PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Luana Visintin Čumpek, mag.polit.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji