Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javni poziv za uvid u geodetski elaborat
Javni pozivi
14.07.2021.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Na temelju članaka 131.-133. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) te članaka 67. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN br. 59/18) objavljuje sljedeći:


JAVNI POZIV


Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta – dio ulice Slanik u Lovrečici od prilaza zaobilaznici Lovrečica do ograde kod prečistača autokampa Park Umag i mora u k.o. Lovrečica, te nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta – dio Jadranske ulice u Umagu od Kratke ulice do hotela Sipar u k.o. Umag, da mogu izvršiti uvid u odgovarajući geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne dionice ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 27. srpnja 2021. godine od 10-12 sati u Vijećnici Grada Umaga, G. Garibaldi 6, Umag.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena pojedina predmetna nerazvrstana cesta kako je Grad Umag pokrenuo postupak evidentiranja izvedenog stanja dijela ulice Slanik u Lovrečici te dijela Jadranske ulice u Umagu. Grad Umag će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena pojedina nerazvrstana cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Borisa Brajkovića koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene, započeti u ponedjeljak 19. srpnja 2021. godine. Geodetske elaborate izvedenog stanja ceste izradit će UOIG Boris Brajković, Trg hodočasnika 1, Pazin. 

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji