Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni pozivi
23.09.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag - Umago

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje


Objavljuje se Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine: izvedba prometnice, oborinske odvodnje, javna rasvjete i DTK mreže, na novoformiranoj građevnoj čestici na lokaciji k.č.br. 1972/1, k.č.br. 1974, i k.č.br. 1977/2 sve k.o. Umag (Umag-Punta).


Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.10.2020. (ponedjeljak) u 12:00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Umaga, na lokaciji Umag, Trg Slobode br. 7, I. kat, soba broj 14.


Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti u nastavku:

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji