Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Lokacijska dozvola za izgradnju cesta 1, 2 i 3 u naselju Lovrečica s pratećom infrastrukturom: oborinska odvodnja, javna rasvjeta i EKI
Prostorno planiranje
01.07.2021.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD UMAG-UMAGO

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje


Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) izdaje lokacijsku dozvolu za izgradnju cesta 1, 2 i 3 u naselju Lovrečica s pratećom infrastrukturom: oborinska odvodnja, javna rasvjeta i EKI - 2 (dvije) faze, uz formiranje građevne čestice od: dio k.č.br. 1641/18, dio 1641/37, dio 1641/6, dio 1641/60, dio 1641/53, 1641/39, dio 1641/14, dio 1641/32, dio 1641/19, dio 1641/34, dio 1644/29, dio 1641/26, dio 1655/3, dio 1644/4, sve k.o. Lovrečica (Lovrečica).


Cjeloviti tekst predmetne Lokacijske dozvole dostupan je ovdje:

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji