Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Natječaj o davanju u zakup javnih površina putem štandova na području Grada Umaga-Umago u 2020. godini
Natječaji
01.07.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago, KLASA: 363-05/20-03/57, URBROJ: 2105/05-02-20-2 od 29. 6. 2020. godine, raspisuje se Natječaj o davanju u zakup javnih površina putem štandova na području Grada Umaga-Umago u 2020. godini.


Cjeloviti tekst Natječaja te pripadajući grafički prikaz možete preuzeti na ovoj poveznici

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji
Copyright Grad Umag 2020. Sva prava pridržana.