Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obavijest građanima o utvrđivanju međa u naselju Sv. Marija na Krasu
Ostale informacije
23.12.2022.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem Umagu , ul.G. Garibaldi 6,

putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeću:

OBAVIJEST

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izvedena nerazvrstana cesta:


• u naselju Sv. Marija na Krasu, nerazvrstana cesta NPC68 : NPC10 – mjesto Tavijanija na k.č.br. 249/3 u k.o. Kaštel,


da će se dana 03.01.2023.godine (utorak) od 11:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojima je izgrađena navedena nerazvrstana cesta.

Dana 04.01.2023.godine (srijeda) od 10:00 do 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste br. 75-2022 za nerazvrstanu cestu NPC68 : NPC10 – mjesto Tavijanija u naselju Sv. Marija na Krasu, Grad Umag.

Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije Ivan Fabac mag. ing. geod. et. geoinf. iz trgovačkog društva Geo Nord j.d.o.o. za geodetske poslove i snimanje iz zraka, O. Zakinja 14, 52470 Umag, mob. +385(0) 95 842 1010,

e-mail : ivan@geonord.hr

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji