Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obavijest o arheološkom rekognosciranju terena na području Stare Savudrije
Ostale informacije
05.05.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Nastavno na Rješenje Konzervatorskog odjela u Puli od 8. rujna 2022. (KLASA: UP/l-612-08/22-04/1704, URBROJ: 532-05-02-10/11-22-01), u tijeku je izrada Konzervatorskog elaborata za područje zaštićenog kulturnog dobra oznake Z-70 „Antička luka Stara Savudrija”, od strane privatnog investitora.

Tvrtka Mjesto pod suncem d.o.o. je, kao nositelj dopuštenja Ministarstva kulture i medija za rad na kulturnim dobrima, angažirana kao izrađivač predmetnog Konzervatorskog Elaborata.

Obavještava se javnost da u period od 08. do 12. svibnja 2023. godine je predviđeno, od strane arheološkog tima, provođenje rekognosciranje terena na području uvale Stara Savudrija i neposredne okolice. Ova aktivnost uključuje obilazak i vizualno pretraživanje terena u obuhvatu arheološke zone.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji