Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obavijest o obilježavanju međa i uvidu u Geodetski elaborat
Ostale informacije
18.01.2024.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem Umagu, ul. G. Garibaldi 6,

putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeću:


OBAVIJEST


Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izvedena nerazvrstana cesta:


  • u naselju Crveni Vrh, Kortina – mjesto, Tablica A, nerazvrstana cesta red. br. 58-NPC58: Ž5214-Kortina na k. č. br. 280, 281/1, 281/2, 284/3 u k. O. Savudrija i na k. č. br. 4003, 4004/1, 4004/9, 4004/10, 4005/1 sve u k.o. Umag.


da će se dana 29.01.2024. godine (ponedjeljak) od 07:00 do 09:00 sati na terenu vršiti obilježavanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojima je izgrađena navedena nerazvrstana cesta.


Dana 29.01.2024. godine (ponedjeljak) od 10:00 do 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste br. geod. el. 26/2023 za nerazvrstanu cestu 58-NPC58: Ž5214-Kortina u naselju Crveni Vrh, Grad Umag.


Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije Danijel Nilaš dipl. ing. geod. iz Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Danijel Nilaš, ul. Trgovačka 2, 52470 Umag, mob. +385(0) 95 802 0691,

e-mail: dnilas@gmail.com.


KLASA: 932-05/23-01/29

URBROJ: 2163-9-05/11-24- 4

Umag, 17. siječnja 2024. godine

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji