Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obavijest o obvezi izdavanja eRačuna od 01.07.2019.
Ostale informacije
19.06.2019.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Obavještavamo dobavljače da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN broj 94/18.) i Pravilnika o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi ( NN 32/19.) u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema svim obveznicima javne nabave.

Odredbe ovog Zakona primjenjuju se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje su proizašli iz postupaka javne nabave a koje sklapaju javni naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi, uključujući i jednostavnu nabavu te nabavu putem narudžbenica.


Nakon 01.07.2019. godine Grad Umag –Umago može prihvaćati samo račune izdane u strukturiranom elektroničkom obliku sukladno propisanoj europskoj normi koji su dostavljeni u Grad Umag-Umago putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi Financijska Agencija (FINA) u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se povezuju svi ostali informacijski posrednici.

Nakon navedenog datuma računi dostavljeni u papirnatom obliku ili kao prilog u e-mail poruci (npr. PDF račun) odbiti će se kao nezakoniti te će se kao takvi vratiti dobavljaču i po njima se neće vršiti plaćanje.


Za upite u vezi dostavljenih eRačuna za Grad Umag-Umago možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: e-racuni@umag.hr .

Više o elektroničkim računima u javnoj nabavi možete naći na www.fina.hr .

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji