Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obavijest o postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta Industrijske zone Ungarija
Ostale informacije
09.12.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Ungarija koja se proteže preko k.č.br. 5158/3 i 5159/56 u k.O. UMAG da će se dana 11. prosinca ( petak ) 2020. godine u 13:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta.

Dana 18. prosinca ( petak ) 2020. godine u 14:00 sati u Općinskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 436/20 za nerazvrstanu cestu naselju Ungarija.


Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. iz Umaga, Valica, Barboj 36c, tel. 00385 52 732 238 , e-mail : geodet.mataija@gmail.com.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji