Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obilježavanje granica i Javni Uvid u naselju Vilanija, ulica Klija u sklopu registracije nerazvrstanih cesta
Javni pozivi
30.11.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Na temelju članaka 131. do 133. Zakona o cestama ("Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i članaka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18), objavljuje se


JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u naselju Vilanija, k.o.Petrovija od ul.Klija k.č. 45/3 preko 48, 50 na k.č. 63/2, 63/1, preko dijela k.č. 71/9 do kontakta sa L50006, u dužini od cca 1km o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu registriranoj u JBP o nerazvrstanim cestama Tablica B, red.br. 172 – Sl.n.grada Umaga br. 14/2023.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne nerazvrstane cesta obaviti će se u utorak, 12.prosinac 2023. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana srijeda 13. prosinca 2023. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 sati, u Gradskoj vijećnici grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6 ili u ureda izvođača Geopoint d.o.o., Mutilska ulica 115, Pula uz prethodnu najavu na telefon broj 0911219182, u svrhu dogovora termina.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji