Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obilježavanje granica i Javni Uvid ulice Karpijan mjesto, naselje Kmeti, grad Umag u sklopu registracije nerazvrstanih cesta
Javni pozivi
19.09.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem Umagu , ul.G. Garibaldi 6,

putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeću:


OBAVIJEST


Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste:


u naselju Kmeti, D75 – Karpijan mjesto na k.č.br.5990,5991/1dio, 5989/1 dio u k.o. UMAG, da će se dana 21. rujna (četvrtak) 2023. godine od 09:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojima je izgrađena navedena nerazvrstana cesta.


Dana 26. rujna ( utorak) 2023. godine od 11:00 do 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 2023-41 za nerazvrstanu cestu u naselju Kmeti , Karpijan mjesto, Grad Umag .

Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva N Geo d.o.o. za geodetske usluge, Karpinjanska 16, 52466 Novigrad, tel. +385(0)52 647 405, +385(0) 98 864 237,

e-mail : info@n-geo.hr

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji