Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obiljezavanje granica i Javni Uvid ulice NPC51 Sv. Ivan – Ac Finida – Križine u sklopu registracije nerazvrstanih cesta
Javni pozivi
23.09.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena NPC51 - D75-Sv.Ivan- Križine – ACFinida (D75) u naselju KRIŽINE - CRISINE u k.o. LOVREČICA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste na k.č. 1704,1698/3,1698/4,27/2, 25/4, 21/6, 62/21, 62/65, 62/3 dio u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grad Umag

Geodetski elaborat izvedenog stanja NPC51 - Sveti Ivan izradit će tvrtka GEO STIL d.o.o. za geodetske usluge, projektiranje i nadzor, Epulonova 3, Novigrad

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 28. rujna 2023. godine od 8:00 do 12:00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 02. listopada 2023. godine od 08:00 do 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji