Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obiljezavanje granica nerazvrstanih cesta i javni uvid u geodetski elaborat
Javni pozivi
27.08.2022.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD UMAG

Giuseppe Garibaldi 6, Umag

UPRAVNI ODJEL za upravljanje imovinom , izgradnju i održavanje


Sukladno čl. 131.,132. i 133. Zakona o cestama ( “Narodne Novine” br. 84/11) i Objašnjenju Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-0/12-02/082, URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Upravni odjel za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje Grada Umaga objavljuje:


JAVNI POZIV


Grad Umag, Giuseppe Garibaldi 6, 52470 Umag, OIB : 84097228497 započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta naziva L50004 – mjesto Siparina, u katastarskoj općini Savudrija (k.č.br. 281/3, 316/1), NPC26 – Borozija mjesto, u katastarskoj općini Savudrija (k.č.br. 20/3) i Đuba, ul. Sv. Pelegrin, u katastraskoj općini Umag (k.č.br. 3655, 3543/1). Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.


II.

Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta iz točke 1. ovog Javnog poziva u svojstvu odgovorne osobe izradit će ovlašteni inženjer geodezije, Franjo Miklić, mag.ing.geod. et geoinf., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1359, Ozren Kopanica, dipl.ing.geod., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1216 i Danijel Nilaš, dipl.ing.geod., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1387, svi zaposleni u geodetskom društvu GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, 51000 Rijeka.


III.

U petak 02. rujan 2022. godine u 9:00 sati, Grad Umag započet će se s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste sa nositeljima prava na gore navedenim česticama i njihovim susjedima uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Ukoliko taj dan budu vremenske neprilike, izlazak na teren se odgađa za prvi sljedeći dan bez oborina. Ukoliko netko želi biti prisutan u vrijeme snimanja cesta, neka se zbog velikog područja mjerenja javi u geodetsku tvrtku GEO-RAD d.o.o. Rijeka radi dogovora. Geodetsku tvrtku je moguće kontaktirati na sljedeće načine: telefonski 051 230 058 (ukoliko nema ovlaštenog inženjera potrebno ostaviti broj telefona ili mobitela kako bi Vas se kasnije kontaktiralo), e-mail: georad.jelenje@gmail.com (u naslovu staviti : Odaziv na nerazvrstane ceste – Grad Umag – NC Siparina,, Borozija i Đuba, ul. Sv. Pelegrin) ili doći osobno u ured (Titov trg 2, 51000 Rijeka) uz prethodnu najavu. Molimo napomenuti ukoliko je na susjednoj parceli u toku izrada geodetskog elaborata.


IV.

Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama na kojima su izgrađene predmetne nerazvrstane ceste ili neposredno graniče sa njima mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste te zatražiti dodatna pojašnjenja u Vijećnici Grada Umaga, G. Garibaldi 6, Umag, dana 21. rujna 2022. od 9:00 do 9:30 sati. Prije toga molimo najaviti se na broj telefona 051/230-058 ili na e-mail: georad.jelenje@gmail.com.


Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji