Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obilježavanje granica nerazvrstanih cesta i javni uvid u geodetski elaborat
Javni pozivi
10.01.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem Umagu , ul.G. Garibaldi 6,

putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeću:


OBAVIJEST

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izvedena nerazvrstana cesta:


• u naselju Babići, od L50010 – nerazvrstana cesta Biribaci 1. ulaz, Odluka Grada Tablica B, Red. br. 236: Babići, L50010- mjesto Biribaci 1. ulaz na k.č.br. 1397/1 u k.o. Lovrečica,

da će se dana 17.01.2023.godine od 8:30 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojima je izgrađena navedena nerazvrstana cesta.

Dana 17.01.2023.godine od 10:00 do 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste br. 61-2022 za nerazvrstanu cestu Babići , L50010 – mjesto Biribaci 1. ulaz .

Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije Petra Raca mag. ing. geod. et. geoinf. iz trgovačkog društva Geo Sol.d.o.o. za geodetske poslove , Krunčići 7, Sv. Lovreč 52448 , OIB: 33495592073 za geodetske poslove, mob. +385(0) 91 52 52 462,

e-mail: geosol.geodezija@gmail.com 

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji