Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obilježavanje granica nerazvrstanih cesta i javni uvid u geodetski elaborat
Ostale informacije
10.05.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem Umagu , ul.G. Garibaldi 6,

putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeću:


OBAVIJEST

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste:


• u naselju Monterol, Ž5214-Stella Maris - Kaldanija na k.č.br. 1268/1dio i 4837/1 u k.o. UMAG,


da će se dana 16. svibnja (utorak) 2023. godine od 09:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojima su izgrađene navedene nerazvrstane ceste.

Dana 19. svibnja (petak) 2023. godine od 11:00 do 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 2023-42 za nerazvrstanu cestu u naselju Monterol , Grad Umag .

Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva N Geo d.o.o. za geodetske usluge, Karpinjanska 16, 52466 Novigrad, tel. +385(0)52 647 405, +385(0) 98 864 237,

e-mail : geo@noving.hr

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji