Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obilježavanje granica nerazvrstanih cesta i javni uvid u geodetski elaborat
Ostale informacije
14.02.2024.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem Umagu, ul.G. Garibaldi 6, putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje objavljuje sljedeću:


OBAVIJEST


Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste:


  • u naselju Čepljani (Boškarija), 254: Čepljani, L50008-Boškarija-NPC53na k.č.br. 415/3, 415/4, 415/8, 467/5, 467/10, 467/18, 468/6, 803/12, 803/13 u k.o. Materada,


da će se dana 1. ožujka (petak) 2024. godine od 09:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojima je izgrađena navedena nerazvrstana cesta, te istoga dana od 11:00 do 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja ceste br. 5-301892 za nerazvrstanu cestu u naselju Čepljani (Boškarija), Grad Umag.


Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetne čestice te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz tvrtke Geometrics društvo sa ograničenom odgovornošću za geodetske djelatnosti, Ladrovići 24A, 52440 Poreč, tel. +385(0) 91 783 9774, +385(0) 95 378 9553, e-mail: info@geometrics.hr.


KLASA: 932-05/23-01/28

URBROJ: 2163-9-05/11-24-4

Umag, 12.02.2024.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji