Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obilježavanje granica nerazvrstanih cesta i javni uvid u geodetski elaborat
Javni pozivi
27.04.2024.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem Umagu , ul.G. Garibaldi 6,

putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeću:


OBAVIJEST

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izvedena nerazvrstana cesta:


• u naselju Murine, Tablica B, nerazvrstana cesta red.br. 94-Murine Prva ulica na k.č.br. 4967 dio, 4966/1 dio, 4965 dio, 4958/2 dio, 4958/7 dio, 4958/1 dio, 4958/8 sve u k.O. Umag.

da će se dana 10.05.2024. godine (petak) od 07:00 do 09:00 sati na terenu vršiti obilježavanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojima je izgrađena navedena nerazvrstana cesta.


Dana 10.05.2024. godine (petak) od 10:00 do 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste br. geodetskog elaborata 14/2024 za nerazvrstanu cestu Murine Prva ulica u naselju Murine, Grad Umag.

Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije Danijel Nilaš dipl.ing.geod. iz Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Danijel Nilaš , ul. Trgovačka 2, 52470 Umag, mob. +385(0) 95 802 0691,

e-mail : dnilas@gmail.com

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji