Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obilježavanje granica trga A. Gramsci , Finida i javni uvid u geodetski elaborat
Javni pozivi
13.06.2024.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag

ul. Giuseppe Garibaldi 6, Umag, 52470

putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje


Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se


JAVNI POZIV- OBAVIJEST


Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izveden Trg Antonio Gramsci u naselju Finida, Grad Umag koji je evidentiran u Tablici B , JBP o nerazvrstanim cestama grada Umaga ( Sl.n. grada Umaga br. 13/2024 ) o započinjanju postupka evidentiranja predmetnog trga u katastarski operat i zemljišnu knjigu.


Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste (Trg) evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Umaga.

Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva N Geo d.o.o. za geodetske usluge, Karpinjanska 16, 52466 Novigrad, tel. +385(0)52 647 405, +385(0) 98 864 237,

e-mail : geo@noving.hr


Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađen predmetni Trg A. Gramsci, Finida na k.č.br. 3154/2 i 3141 u k.o. UMAG odraditi će se dana 18. lipnja (utorak) 2024. godine od 10:00 sati .


Dana 24. lipnja (ponedjeljak) 2024. godine od 14:00 do 15:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, ul. G. Garibaldi 6, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 2024-64 za Trg A. Gramsci u naselju Finida.Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji