Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Aktivno
Prijedlog liste kandidata za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Umagu-Umago
Javni pozivi
06.03.2024.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Nakon obrađenih podnesenih prigovora na Prijedlog liste od 22. prosinca 2023. godine, gradonačelnik Grada Umaga- Umago objavljuje Prijedlog liste kandidata za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Umagu-Umago.


Napomena:

Sukladno Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje:

- „ Podnositelj zahtjeva za kojega se utvrdi da je dao neistinite podatke o ispunjavanju uvjeta za uvrštenje na Listu prvenstva, kao i osoba za koju se u tijeku trajanja liste prvenstva utvrdi da više ne ispunjava uvjete na osnovu kojih je uvrštena na Listu, briše se sa Liste prvenstva.“

- KONAČNA LISTA će se odrediti nakon izgradnje zgrade, a prije potpisa Ugovora o kupnji stana, a nakon izvršene ponovne provjere da li kandidati i dalje ispunjavaju uvjete za kupnju stana.


KLASA: 371-01/23-04/16

URBROJ:2163-9-02-24-4

Umag, 06. ožujka 2024. godine

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji