Icon home
Za građane
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama (nerazvrstane ceste)
Javni pozivi
13.07.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag-Umago, sa sjedištem Umagu, ul. G. Garibaldi 6, putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje objavljuje sljedeću:


OBAVIJEST


Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke, odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Novigradska ulica - dio koja se proteže preko k.č.br. 2947/1 u k.o. Umag da će se dana 21. srpnja (utorak) 2020. godine u 13:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa, odnosno obilježit će se granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta.


Dana 28. srpnja (utorak) 2020. godine u 14:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago na adresi Umag, G. Garibaldi 6, bit će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 240/20 za nerazvrstanu cestu u Gradu Umagu-Umago „Novigradska ulica - dio“.


Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. iz Umaga, Valica, Barboj 36c, tel. 00385 91 544 97 19, e-mail: geodet.mataija@gmail.com.


KLASA: 936-02/20-01/95

URBROJ: 2105/05-05/11-20-3

Umag, 10.07.2020.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji