Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Za poduzetnike
Novosti
Odabrana novost
Umag izglasao Proračun za 2024. godinu težak 46.915.000,00 eura
Projekti
08.12.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Za poduzetnike
Novosti
Odabrana novost
Umag izglasao Proračun za 2024. godinu težak 46.915.000,00 eura
Projekti
08.12.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Nakon što je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga, održanoj 22. studenog 2023. godine, predstavljen prijedlog Proračuna za 2024. godinu, na današnjoj je sjednici, 8. prosinca 2023. godine, isti i usvojen te iznosi čak 46.915.000,00 eura.


Proračun je najvažniji financijski i razvojni dokument svake jedinice lokalne samouprave, koji u sebi sadrži smjernice i projekte za naredno jednogodišnje razdoblje, s projekcijama budućeg dvogodišnjeg razdoblja.


Prema već ustaljenoj praksi, Grad Umag najviše izdvaja za obrazovanje.

Strateškim projektom „Umag-grad djece“, nastavlja se s uređenjem OŠ Marije i Line, i to planiranjem novog budućeg aneksa zgrade škole čime će se omogućiti daljnji razvoj škole. U planu je priprema projektne dokumentacije za izgradnju nove Talijanske škole „Galileo Galilei“, a valja napomenuti kako se intenzivno nastavlja i izgradnja nove Područne škole u Svetoj Mariji na Krasu, za što će u 2024. biti izdvojeno 2,2 milijuna eura. Nastavlja se i s izgradnjom obrazovnog kampusa u Komuneli, ali i s opremanjem / izgradnjom dječjih igrališta u gradu i naseljima (546.500,00 eura) te uređenjem svih naših dječjih vrtića.


Grad Umag nastavlja i s ostalim strateškim investicijama pa se u 2024. godini, kao dio zelenih politika u zaštiti okoliša „Umag: Green City-Smart City“, ulaže do sada rekordnih 6 milijuna eura. Kao jedini grad u Hrvatskoj, planira se sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada Donji Picudo-zapad (4.096.106,00 eura) te se nastavlja izgradnja i uređenje odlagališta, reciklažnog dvorišta i sortirnice građevinskog materijala „Valdemat“, a za što je predviđen iznos od gotovo 1,1 milijuna eura.


Nadalje, kada su u pitanju ceste i prometnice, predviđena su pozamašna ulaganja. Gotovo 3,6 milijuna eura bit će usmjereno na izgradnju novih sadržaja i prometnica, 576.500,00 eura bit će uloženo u održavanje cesta na području grada, dok će se 440 tisuća eura usmjeriti u ulaganja u županijske i državne ceste na našem području.


Jedan od svakako najzanimljivijih projekata, vrijednosti 3,4 milijuna eura, bit će i nova gradska tržnica, čija je izgradnje nedavno započela. Predviđa se i dovršetak rekonstrukcije groblja Sv. Andrije (290.000,00 eura), ali i naše prekrasne gradske rive, za što je u Proračunu osigurano 2,2 milijuna eura. Na kraju, nastavlja se i projekt izgradnje za sve nas strateškog projekta „Umaške morske promenade“, koja će u konačnici svima omogućiti dostupnost do neotkrivenih plaža našega grada.

Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji