Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Za poduzetnike
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna PPUG-a Umaga-Umago
Prostorno planiranje
28.02.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/21-01/05, URBROJ: 2163-9-02-23-351 od 24. veljače 2023. godine objavljuje se


JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga-Umago (u nastavku: ID Plana)


1. Javni uvid u prijedlog ID Plana trajati će 30 dana, od 08. ožujka do 06. travnja 2023. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga-Umago, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago – www.umag.hr.


2. Javno izlaganje za predstavnike javnopravnih tijela i sve zainteresirane održati će se dana 22. ožujka 2023. godine u Gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago s početkom u 11,00 sati.


3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi.


4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 06. travnja 2023. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago.


5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i/ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


KARTOGRAFSKI PRIKAZI

TEKSTUALNI DIO

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji