Icon home
Za poduzetnike
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Zaključak o izboru najpovoljnijih ponuditelja za zakup javnih površina
Natječaji
09.06.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), čl. 68. i 110. Statuta Grada Umaga-Umago („Službene novine Grada Umaga-Umago“ br. 9/09, 3/13, 9/18, 13/18-pročišćeni tekst, 7/19, 4/20 i 8/20-pročišćeni tekst) te sukladno Zaključku gradonačelnika Grada Umaga-Umago, KLASA: 363-05/20-03/28, URBROJ: 2105/05-02-20-2 od dana 20. svibnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Umaga-Umago donosi Zaključak o izboru najpovoljnijih ponuditelja za zakup javnih površina, kojeg možete preuzeti u nastavku:

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji
Copyright Grad Umag 2020. Sva prava pridržana.