Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Obrazac za sudjelovanje u izradi Proračuna Grada Umaga-Umago
Uloga jedinice lokalne samouprave između ostaloga je i osigurati preduvjete za ostvarenje različitih potreba svojih sugrađanki i sugrađana kroz donošenje Proračuna Grada Umaga-Umago. Proračun za razdoblje 2024.-2026. izrađuje se na temelju proračuna za razdoblje 2023.-2025. kojeg je usvojilo predstavničko tijelo. Stoga, pozivamo sve građane da se konstruktivnim prijedlozima uključe u proces donošenja Proračuna Grada Umaga-Umago za predstojeće proračunsko razdoblje putem ovog obrasca. Zahvaljujemo na Vašim prijedlozima i doprinosu u razvoju našega Umaga!
1. Podaci o podnositelju
Ime i prezime:
Adresa:
Kontakt (e-mail/telefon):
2. Prijedlozi
Molimo da navedete vaše prijedloge, koje će naš tim uzeti u analizu i obradu prilikom formiranja Proračuna.
Predlažem povećanje/smanjenje izdvajanja za sljedeće postojeće proračunske aktivnosti/projekte u narednom trogodišnjem razdoblju:
Predlažem da se u proračun za naredno trogodišnje razdoblje uključe aktivnosti/projekti sa sljedećim iznosima:
Predlažem da se iz proračuna za naredno trogodišnje razdoblje isključe aktivnosti/projekti:
Dodatne napomene:
3. Informacije za slanje
Vaša E-mail adresa:
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci iz Zahtjeva i dostavljene dokumentacije istiniti, te da sam upoznat/a s obvezama koje imam po osnovi ostvarenja predmetnog prava. Suglasan/na sam da Grad Umag-Umago navedene osobne podatke ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u svrhu ostvarenja prava iz Zahtjeva, a u skladu s važećim zakonskim propisima.
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia