Icon home
Novità
Notizia selezionata
GRAD UMAG-Vijećnička pitanja: Od pozitivnih inicijativa do neumjesnih prijetnji
Altro
15.10.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
GRAD UMAG-Vijećnička pitanja: Od pozitivnih inicijativa do neumjesnih prijetnji
Altro
15.10.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Na 3. sjednici Gradskog vijeća održanoj u četvrtak, 14. listopada 2021. godine, svi vijećnici koju su željeli, njih 12, postavili su vijećnička pitanja na koja im je odmah odgovoreno, dok je jedan vijećnik zatražio pisani odgovor.


Tako je nezavisni vijećnik Grűnbaum postavio pitanje o bespravnoj gradnji i što Grad poduzima po tom pitanju. Gradonačelnik je odgovorio da je bespravna gradnja pošast koja se nekontrolirano događa. Grad Umag, u skladu sa svojim ograničenim ovlastima, poduzima sve kako bi istu evidentirao te prijavio svim nadležnim inspekcijama, počevši od građevinske inspekcije, inspekcije nadležne za šumsko i poljoprivredno zemljište te pomorsko dobro. Rješenje problema je u bržem i odgovornijem radu državnih inspekcija te promijeni zakona koji bi omogućio ustroj komunalne policije na lokalnoj razini.


Drugo pitanje se odnosilo na problematiku ležećih policajaca, odnosno ima li ih previše, obzirom da se određeni broj građana žali na iste. Svi ležeći policajci se postavljaju prema pravilima struke i uz elaborat koji ima prethodnu suglasnost MUP-a, a postavljaju ih država, županija ili grad, ovisno o vlasništvu ceste.


SDP-ov predsjednik Vijeća Belušić uputio je pitanje je li je sjednica Gradskog vijeća sazvana po svim pravilima i normativima te je li je dostupna javnosti u skladu s uputama Stožera civilne zaštite. Nadležni pročelnik Šmalc je odgovorio da su zadovoljene sve mjere zaštite te sve mjere koje je propisao Stožer, dok je javnost rada sjednice omogućena direktnim Facebook prijenosom koji je moguće pregledati u bilo kojem trenutku i naknadno.


Vijećnica IDS-a Prodan pitala je za odlagalište građevinskog materijala i kada se planira početak gradnje istoga kako bi se riješio građevinski otpad po šumama. Gradonačelnik je upoznao vijećnicu Prodan s informacijom da Grad Umag već godinama radi na rješavanju prostorno-planske i imovinsko-pravne problematike za izgradnju odlagališta i reciklažnog dvorišta. Kao jedini grad u Istarskoj županiji, grad Umag započeo je s izgradnjom odlagališta i reciklažnog dvorišta za gospodarenje građevinskim otpadom te je prva faza izgradnje u tijeku, za što je osigurano 6 milijuna kuna. Kako se radi o projektu čija vrijednost može dostići i do 30-tak milijuna kuna, gradnja će se odvijati fazno i u sljedećih par godina će biti dovršena u cijelosti, dok se dovršetak prve faze očekuje do kraja ove godine.


Vijećnica Borić postavila je pitanje vezano za problematiku poljoprivrednog zemljišta i sporosti pri dobivanju ugovora o korištenju poljoprivrednog zemljišta. Gradonačelnik je odgovorio da je poljoprivredno zemljište isključivo u vlasništvu države te, kad bi rješenje bilo tako jednostavno, država bi ga sama riješila. Radi se o kompleksnom problemu kojeg je država spustila na razinu općina i gradova, dok je istovremeno zadržala u svojoj ingerenciji dio rješenja. Gradonačelnik je potvrdio želju za bržim rješenjem navedene problematike te predložio da se informacija o stanju poljoprivrednog zemljišta uvrsti na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.


SDP-ov vijećnik Krt postavio je upit o istinitosti prijetnji vijećnika smrću upućenim prema gradskim službenicima. Gradonačelnik je konstatirao da se nažalost dogodila prijetnja vijećnika Galovića upućena komunalnim redarima kada su isti radili svoj posao te utvrdili da se na privatnom zemljištu nalazi nelegalna tabla s političkom porukom koju je postavio vijećnik Galović. Nezadovoljan time, vijećnik Galović je došao u službene prostorije Grada Umaga i prijetio smrću komunalnim redarima rekavši im kako će ih, citiramo, „progutati mrak“ te da će za to nekoga unajmiti. Grad Umag je događaj prijavio MUP-u i nadležnom državnom odvjetništvu. Galović je i ranije u više navrata prijetio gradskim službenicima, posebno ženama, za što postoje službene bilješke. Zadaća vijećnika je da brani javni interes, a ne svoj privatni, pritom vrijeđajući i prijeteći. Gradonačelnik je pozvao vijećnike da osude takvo primitivno ponašanje, koje nije dostojno ni čovjeka ni vijećnika, jer nasilje, vrijeđanje i prijetnje, a pogotovo nad ženama, mora imati nultu stopu tolerancije.

Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia