Icon home
Novità
Notizia selezionata
Novom web stranicom do bolje digitalne budućnosti Umaga
Progetti
08.05.2020.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Novom web stranicom do bolje digitalne budućnosti Umaga
Progetti
08.05.2020.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U periodu kad u cijelom svijetu ništa nije isto kao prije, u doba socijalne distance i snažnije želje za zajedništvom i druženjem, u doba kad ni Mjesec Grada Umaga nije isti kao prije, sve su snage usmjerene na osmišljavanje nečeg zanimljivog, novog, korisnog, u cilju nastavka zadovoljavanja potreba naših sugrađana. Kako bi i ovogodišnji Mjesec Grada Umaga učinili jedinstvenim u ovo doba sporijeg tempa izazvanog pandemijom, za naše smo građane priredili prekrasnu novost, novu službenu web stranicu Grada Umaga, koju razvijamo od početka 2020. godine, ali smo je odlučili pokrenuti upravo u mjesecu svibnju, mjesecu našega grada. Službena web stranica Grada Umaga od danas ima potpuno novi vizualni identitet, niz novih funkcionalnost i usluga.


Nova web stranica, osim novog, ljepšeg, dinamičnijeg izgleda ugodnog za oko svakog čitatelja, nudi niz novokomponiranih segmenata, sistematičniji raspored grupa informacija, promptniji način dolazaka do željenih informacija te intuitivniji koncept usmjeren svim ciljnim skupinama naših građana, odnosno posjetitelja mrežne stranice.


Razvoj nove web stranice praćen je paralelno i razvojem drugih aplikacija, odnosno platformi Grada Umaga, koje već jesu, ili će ubrzo biti, direktno povezane s web stranicama ne bi li našim posjetiteljima nudili bolji, detaljniji, sveobuhvatniji sadržaj koji ih zanima. Osim grupacija „Novosti“ i „Obavijesti“ koji se, kao najčitanije i najposjećenije rubrike, nalaze na centralnom dijelu stranice, u prvi plan su ugrađeni i ostali segmenti koji su analizom dosadašnje web stranice utvrđeni kao najtraženiji. Prije svega, najvažniju ulogu poprima funkcija „Traži“ (Search) koji daleko brže, bolje i preciznije daje tražene rezultate, nudeći kronološki objavljene informacije, od najnovijih prema starijima. Kategorija „Događanja“ nudit će sva događanja na području Grada Umaga, kao i do sada, s nadograđenim „interface-om“ s platformom www.eventiumag.com, gdje će posjetitelji automatski moći rezervirati ili kupiti karte za događanja koja to predviđaju, odnosno dobiti više detaljnih informacija o svim događajima u organizaciji Grada Umaga, ustanova i tvrtki u njegovom vlasništvu, umaških udruga i inih organizatora.


Na početnoj se stranici ujedno nalaze i rubrike „Nekretnine“, „Natječaji“, „Proračun“, „Javna nabava“,, „E-usluge“ i „Službene novine“, a kako bi poslovanje Gradske uprave bilo prikazano na što transparentniji način. Rubrika „E-usluge“ u fazi je razvoja, a ubrzo će strankama nuditi mogućnost ispunjavanja obrazaca koje će digitalnim putem predavati Pisarnici bez potrebe osobnog dolaska, čime će se znatno uštedjeti na vremenu, ali i ubrzati procesi postupanja po predanim zahtjevima.

imageLoader

Naši čitatelji imaju i novi pregled digitalnih formata svih brojeva biltena Grada Umaga „Humagum“ na jednom mjestu, direktnu poveznicu na službenu Facebook stranicu Grada Umaga, galeriju fotografija sa službene Instagram stranice Grada Umaga, rubriku „Gradonačelnik odgovara“ ukoliko se žele obratiti gradonačelniku, mogućnost direktnog poziva pametnim telefonima na besplatni broj Grada Umaga te mnoge druge opcije.


Jedna od noviteta jest i grupacija objavljenih novosti po kategorijama „Za poduzetnike“, „Za građane“ i „Za roditelje“ u kojima će biti prikazane sve objavljene vijesti na web stranici, no grupirane prema navedenim interesnim skupinama, a radi bržeg i lakšeg pronalaska ciljanih informacija. Nova web stranica nudi još jednu dodatnu funkcionalnost. Naime, na istoj se nalazi poveznica na novo razvijeni portal za vijećničke, zahvaljujući kojem će, putem svojih korisničkih računa, vijećnici imati pregled svih akata vezanih za sjednice Gradskog vijeća, a bit će aktivirana i funkcionalnost glasanja po aktima u slučajevima potrebe organizacije elektroničkih sjednica. Štoviše, navedena funkcija dat će mogućnost digitalnog glasovanja i na samoj sjednici Gradskog vijeća, u cilju bržeg i točnijeg vođenja evidencije glasovanja.


U vidu promicanja ekološke osviještenosti u našoj zajednici, Grad Umaga je u travnju 2019. godine razvio mobilnu aplikaciju „Volim Umag“ koja kroz dinamičku komunikaciju s korisnicima usluga stvara i interakcija s njima. Aplikacija daje potrebne informacije vezano za diferencirano prikupljanje otpada, a na novoj se web stranici nalazi poveznica na istu, što daje dodatnu funkcionalnost, sveobuhvatnost i povezanost sadržaja i rada Gradske uprave sa svojim sugrađanima.


U svakom slučaju, nova web stranica nudi ljepši vizualni identitet, bolju funkcionalnost, brže pretraživanje i povratno dobivanje traženih informacija, veću digitalnu povezanost s ostalim procesima poslovanja, brže zaprimanje zahtjeva, kao brže rješavanje po sitima, bolju informiranost i transparentnost Gradske uprave.


Web stranicu, kao i ostale platforme i aplikacije, razvila je ALT digital agencija koja, osim stručnosti u grafičkoj izradi svih projekata, nudi i svoj „know how-a“ koji Gradu Umagu kroz projekte pomaže da se iz dana u dan razvija u sve bolji, transparentniji, moderniji grad, grad digitalne budućnosti. 

Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia