Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Predstavljeni novi multimedijalni sadržaj i oprema u okviru EU projekta „Grue – očuvanje i promocija tradicionalnih drvenih dizalica za barke“
Progetti
24.10.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Predstavljeni novi multimedijalni sadržaj i oprema u okviru EU projekta „Grue – očuvanje i promocija tradicionalnih drvenih dizalica za barke“
Progetti
24.10.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U subotu, 22. listopada 2022. godine, Muzej grada Umaga javnosti je predstavio nove multimedijalne sadržaje i opremu u okviru EU projekta „Grue – očuvanje i promocija tradicionalnih drvenih dizalica za barke“. Predstavljanje pod nazivom „Interakcija u Muzeju“ održana je u prostorima Zajednice Talijana „Fulvio Tomizza“ Umaga.


U ovoj završnoj fazi projekta „Grue“ Muzej je predstavio aktivnosti koje su se provodile kroz dvije godine provedbe projekta. Predstavljen je i novi multimedijalni sadržaji koji će obogatiti ponudu za posjetitelje u izložbenom prostoru Muzeja. Kroz multimedijalni-virtualni svijet publika će moći spoznati informacije o tradicionalnim drvenim dizalicama za barke, gruama, samostalno koristeći kombinaciju teksta, fotografija, grafika, audio i video sadržaja. Svrha je poboljšati komunikaciju i informiranost javnosti o baštini Umaga te predstavljanje kulturnih sadržaja na zabavan i zanimljiviji način.


Suradnik u projektu studio digitalnih medija Novena, interpretira priču o gruama kroz multimedijsku prezentaciju na digitalnom kiosku i tabletima putem videa, virtualnih panorama, arhivskih fotografija i videa 360° u VR naočalama.


Jedan od ciljeva projekta „Grue“ je da i na ovaj inovativan i moderan način nadalje promoviramo i očuvamo ribarsku/pomorsku tradiciju i baštinu ribarstvenog područja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu FLAG-a Pinna nobilis.


Grue su danas prepoznatljiv dio ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG-a) „Pinna nobilis“. Stoga Grad Umag nastavlja popularizirati i promovirati nematerijalno kulturno dobro i širiti svijest o znanju te vještini izrade dizalica i njihove upotrebe. Ovim projektom ne misli se stati s njegovanjem kulturnog dobra, na dalje će se poticati sudjelovanje zajednice u razvijanju novih oblika aktivnosti u očuvanja znanja i vještina izrade drvenih dizalica za barke.


Nositelj projekta je Grad Umag, a provodi ga u partnerstvu s Muzejom grada Umaga. Realizacija projekta započeta je u studenom 2020. godine, a predviđeno trajanje je 24 mjeseca. Ukupna je vrijednost projekta 452.502,50 kuna, a udio javne potpore 446.220,00 kn u okviru Podmjere 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020.

expand
expand
expand
expand
expand
expand
expand
Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia