Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Projektom „Eko kamp Umag(o)“ do očuvanja mora i priobalja našega grada
Progetti
16.08.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Projektom „Eko kamp Umag(o)“ do očuvanja mora i priobalja našega grada
Progetti
16.08.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U okviru projekta „Eko kamp Umag(o)“, koji je financiran iz sredstava Europske unije, kroz natječaj Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis, u Umagu je realizirano niz aktivnosti. Cilj ovog projekta je edukacija građana, posebice djece i podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša, poglavito mora i priobalja.


Ukupni iznos financiranja projekta je 33.048,44 €, a aktivnosti projekta su između ostaloga bile i organizacija Eko dječjeg kampa, u tri ciklusa u trajanju od dva tjedna, tijekom kojega je bilo organizirano 12 edukacija, 12 akcija čišćenja, kreativne radionice i drugo. Snimljeno je i na radiju emitirano šest informativno-edukativnih radionica u trajanju od 30 minuta na teme bioraznolikost mora i opće funkcioniranje morskog ekosustava, klimatske promjene – kako su morski ekosustavi pogođeni istima, invazivne vrste u morskom ekosustavu, otpad u moru, održivo ribarstvo, osvješćivanje populacije o sadašnjosti i budućnosti morskih ekosustava. Eko kamp Umag(o) odvio se od 03. srpnja 2023. do 11. kolovoza 2023.


U okviru kampa održane su dvije znanstveno popularne radionice o morskim vrstama sjevernog Jadrana predavača i morskog biologa dr sc. Nevena Iveše, šest radionica (predavanja i edukativne aktivnosti, tri kreativno edukativne radionice izrade pepeljara za plažu), a 31. srpnja je održana i edukativna predstava „Keko Eko“ u izvedbi Teatara Z iz Splita na Trgu svetog Martina u Umagu. Osim navedenog, djeca su imala priliku sudjelovati u tri Eko kviza i tri Eko sportske igre/aktivnosti.


Djeca su sudjelovala i u tri radionice (predavanje, čišćenje mora i okoliša, kategorizacija prikupljenog otpada uz objašnjenje kako otpad djeluje na morske organizme), dvije radionice izrade igračaka od recikliranog materijala, tri radionice izrade spremnika za odvajanje otpada i četiri „Eko patrola“- izrada posebnih vrećica u boji koje će djeca nositi sa sobom u šetnjama i po bojama odvojiti otpad koji pronađu.

expand
expand
expand
expand
expand
expand
expand
expand
expand
Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia