Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Transparentnost proračuna: Grad Umag među odlikašima
Finanze
05.07.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Transparentnost proračuna: Grad Umag među odlikašima
Finanze
05.07.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U sedmom ciklusu istraživanja, Institut za javne financije Republike Hrvatske analizirao je i ocijenio transparentnost proračuna svih županija, gradova i općina u državi te je danas, 5. srpnja 2021. godine, objavio rezultate istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih županija, gradova i općina. Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama županija, gradova i općina – iz godine u godinu se popravlja, te u ovom ciklusu iznosi 4,5 od mogućih 5.


Kao i prethodne četiri godine, Grad Umag je potvrdio status odlikaša te dobio najvišu moguću ocjenu, što potvrđuje odgovorno upravljanje i potpunu transparentnost proračuna na lokalnoj razini.


Institut za javne financije već duži niz godina analizira proračunsku transparentnost koja podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive proračunske informacije. Na temelju njih građani se mogu angažirati i utjecati na efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, odgovornost Vlade i vlasti lokalnih jedinica, kao i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji.


Objava ovih pet ključnih proračunskih dokumenata može se smatrati temeljnim korakom prema potpunijoj transparentnosti i participaciji građana, odnosno neophodnim preduvjetom za educiranje građana i njihovo uključivanje u lokalne proračunske procese.


Kako bi dobiveni rezultati bili što dostupniji i pregledniji, Institut je objavio interaktivnu kartu koja prikazuje stanje u svim županijama, gradovima i općinama. Sve informacije možete pronaći ovdje

Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia