Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Treća životna dob: Umaški sustav skrbi svojim umirovljenicima osigurava aktivno i zdravo starenje
Terza eta'
07.02.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Treća životna dob: Umaški sustav skrbi svojim umirovljenicima osigurava aktivno i zdravo starenje
Terza eta'
07.02.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Umag je grad koji vodi posebnu brigu i skrb o svojim umirovljenicima, nastojeći uvijek pronaći prave i konkretne odgovore za njihove potrebe. To je vrijeme razvoja, prilagodbe na nove aktivnosti, ali i razdoblje u kojem je potrebna viša razina pažnje te zahvala za dugogodišnji doprinos razvoju zajednice. Upravo je iz tih razloga Grad Umag izgradio cjeloviti sustav skrbi te osigurao niz pogodnosti za svoje sugrađane treće životne dobi.


1. NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Umirovljenicima s prebivalištem na području Umaga, kojima je od strane Centra za socijalnu skrb izdano rješenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, sufinanciraju se troškovi stanovanja, a koji se odnose na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju, pričuvu za održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada i dr..


2. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

Jednokratna novčana pomoć je hitna i promptna skrb Grada Umaga prema umirovljenicima koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Pomoć se može dodijeliti zbog teškoća kojima bi bile ugrožene elementarne životne potrebe, kao i uslijed nepogode ili slično.


3. BESPLATNA USLUGA LIMFNE DRENAŽE

Zahvaljujući volonterskom radu terapeutkinje Ade Aleksić, svi onkološki bolesnici u postoperativnoj fazi ostvaruju mogućnost potpuno besplatne terapije limfne drenaže. Besplatno savjetovalište organizirano je u Domu za starije i nemoćne osobe Umag.


4. MOGUĆNOST KORIŠTENJA SANITETSKOG PRIJEVOZA

U iznimnim situacijama, kada uslugu sanitetskog prijevoza ne pokriva nadležno tijelo, Grad Umag može osigurati uslugu sanitetskog prijevoza umirovljenicima i nemoćnima s prebivalištem na području Umaga.


5. MOGUĆNOST SMJEŠTAJA U USTANOVE POSEBNE ZDRAVSTVENE SKRBI

U iznimnim situacijama, socijalno ugroženim umirovljenicima, kroničnim bolesnicima ili gerijatrijskim bolesnicima, čiji prihodi zbrojeni s primanjima članova kućanstva koji su sukladno Zakonu obvezni skrbiti o tim osobama nisu dovoljni za podmirenje nastalih troškova, Grad može odobriti potporu za smještaj u ustanove posebne zdravstvene skrbi.


6. USLUGA POMOĆ U KUĆI

Usluga pomoći u kući namijenjena je za umirovljenike koji udovoljavaju kriterijima. Njima se osigurava jedan obrok dnevno u pučkoj kuhinji u Domu za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“, ili mu se isti može dostaviti kući na trošak Grada. Grad Umag ujedno osigurava uslugu kućanskih poslova, kao što su pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština, održavanje osobne higijene, pomoć u presvlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Usluga je besplatna za umirovljenike koji ispunjavaju kriterije i imaju mirovinu do 2.000,00 kn po osobi, dok se do 3.000,00 kn mirovine može priznati trošak do 50% cijene koštanja.


7. BESPLATAN PARKING

Umaški umirovljenici mogu koristiti potpuno besplatno centralni parking 365 dana u godini, a koji se nalazi u samom centru grada, na maloj udaljenosti od svih najfrekventnijih punktova (tržnica, ljekarne, dom zdravlja, dućani i slično).


8. DNEVNI TOPLI OBROK (PUČKA KUHINJA)

Mogućnost na jedan topli obrok dnevno mogu ostvariti umirovljenici i nemoćni korisnici koji su potpuno radno nesposobne osobe i koji nisu u stanju samostalno pripremati hranu zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti.


9. POTPORA UMIROVLJENICIMA S NISKIM PRIMANJIMA (BOŽIĆNICA)

Mogućnost na potporu umirovljenicima s niskim primanjima i s prebivalištem na području Umaga utvrđuje se u iznosima od:

- 4.000,00 kuna godišnje, korisnicima čiji su ukupni mjesečni prihodi jednaki ili manji od 1.000,00 kuna po članu umirovljeničkog kućanstva,

- 2.500,00 kuna godišnje, korisnicima čiji ukupni mjesečni prihodi po članu umirovljeničkog kućanstva iznose od 1.000,01 do 1.500,00 kuna,

- 1.000,00 kuna godišnje, korisnicima čiji ukupni mjesečni prihodi po članu umirovljeničkog kućanstva iznose od 1.500,01 do 2.000,00 kuna mjesečno.


10. UČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB

Pri Pučkom otvorenom učilištu „Ante Babić“ Umag organizirani su razni programi, ne bi li se polaznicima treće životne dobi osiguralo aktivno učenje, poticanje kreativnosti, međusobnu razmjenu iskustva te socijalnu uključenost. Grad Umag financira aktivnosti kao što su radionice popularne psihologije i javna predavanja te su one za korisnike besplatne. Tečajeve i radionice u trajanju od 30 do 50 sati Grad Umag sufinancira s 80% od ukupnog iznosa:

1. Tečajevi informatike

2. Tečajevi stranih jezika

3. Radionice popularne psihologije „Ponedjeljkom u pet“

4. Predavanja na različite teme

5. Kreativne radionice crtanja i slikanja

6. Plesna radionica „Zvjezdice 50+“

7. Edukacijski izleti, posjeti izložbama i muzejima uz stručno vođenje


11. KULTURNA DOGAĐANJA

Umirovljenici s prebivalištem na području Umaga imaju osiguran popust na sva kulturno-umjetnička događanja u kazališnoj dvorani, gradskoj knjižnici, gradskoj vijećnici i sl. (kino projekcije, predavanja, kazališne predstave, koncerti).


12. MOGUĆNOST I POTPORE ZA SMJEŠTAJ U DOMOVE

a) Smještaj u domove za starije i nemoćne osobe na području Istre

Svaki umirovljenik koji zadovoljava uvjete ostvaruje mogućnost smještaja u domove za starije i nemoćne. Na području Istre postoje 4 doma za starije i nemoćne koji su u nadležnosti Istarske županije, odnosno u mreži sufinanciranja države. Grad Umag, sukladno zakonu, uredno sufinancira rad navedenih domova, a naši umirovljenici ostvaruju pravo smještaja.

b) Smještaj u Dom za starije i nemoćne „Atilio Gamboc“ Umag

Kako bi umaškim umirovljenicima olakšali životni problem i potrebu za smještaj u dom, odlučili smo samostalno izgraditi vlastiti Dom za starije i nemoćne. Grad Umag jedan je od samo 3 grada u Hrvatskoj koji je o vlastitom trošku u cijelosti izgradio svoj Dom. Umirovljenici koji ispunjavaju uvjete imaju osiguranu mogućnost smještaja, uz najmodernije uvjete, skrb i uslugu.

Trošak funkcioniranja umaškog Doma u nadležnosti je Grada Umaga i korisnika doma. Kako bi pomogli našim umirovljenicima sufinancirati realni trošak smještaja, skrbi i usluge, osigurali smo navedene pogodnosti:


1. Umirovljenici čiji prosječni mjesečni prihodi iznose do 2.000,00 kuna mogu ostvariti potporu za sufinanciranje smještaja u iznosu od 50% od osnovne cijene smještaja.


2. Umirovljenici čiji prosječni mjesečni prihodi iznose do 2.000,01 do 4.000,00 kuna mogu ostvariti potporu za sufinanciranje smještaja u iznosu od 40% od osnovne cijene smještaja.


3. Umirovljenici čiji prosječni mjesečni prihodi iznose od 4.000,01 kn do 6.000,00 kn mogu ostvariti potporu za sufinanciranje smještaja u iznosu od 30% od osnovne cijene smještaja.


4. Umirovljenici čiji prosječni mjesečni prihodi iznose od 6.000,01 do 8.000,00 kn mogu ostvariti potporu za sufinanciranje smještaja u iznosu od 10% od osnovne cijene smještaja.


5. Umirovljenici koji s Gradom Umagom, pod određenim uvjetima, sklope ugovor o dosmrtnom uzdržavanju imaju pravo na BESPLATNO KORIŠTENJE DOMA. 

imageLoader

 „Zahvaljujući našem sustavu pogodnosti i skrbi, s ponosom tvrdim kako je Umag doista grad koji prati i cijeni svoje umirovljenike. Razumijemo potrebe svojih stanovnika treće životne dobi te smo upravo iz navedenog razloga, kao rezultat promišljanja i socijalne osjetljivosti, osigurali paket mjera i pogodnosti. Naši umirovljenici su izvori znanja, umijeća, vještina i radnog iskustva koje mogu prenijeti na mlađe, ali i druge generacije, stoga je naša zadaća upravo njima osigurati dostojanstveno, aktivno i nadasve zdravo starenje“, Vili Bassanese 

Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia