Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Umag: Predstavljene provedene aktivnosti u okviru EU projekta “Što se u moru skriva? Cosa nasconde il mare?”
Progetti
15.06.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Umag: Predstavljene provedene aktivnosti u okviru EU projekta “Što se u moru skriva? Cosa nasconde il mare?”
Progetti
15.06.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

EU projekt „Što se u moru skriva? Cosa nasconde il mare?“ provodio je Dječji vrtić i jaslice „Duga“ u partnerstvu s Osnovnom školom Marije i Line Umag te Talijanskom osnovnom školom „Galileo Galilei“ Umag. Ukupna je vrijednost projekta 373.161,50 kuna, a udio javne potpore je 100% troškova u okviru Podmjere 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020. Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.


Projekt su na završnoj konferenciji za medije dana 15. lipnja 2023. godine na Trgu 1. svibnja predstavili ravnateljica Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Marija Adamović, ravnateljica Osnovne škole Marije i Line Sanja Zakinja te ravnatelj Talijanske osnovne škole „Galileo Galilei“ Arden Sirotić.


U rujnu 2020. godine provedena je anketa među građanima Umaga u kojoj su sudjelovala i djeca iz lokalnih vrtića i osnovnih te srednjih škola, koja je pokazala da najveći dio populacije smatra kako je važno konzumirati ribu i ostale morske namirnice, ali da realno istu konzumira najviše jednom tjedno, i to u velikoj većini, iz konzervi. Obzirom na rezultate ankete, nastala je realna potreba da se građani Umaga, počevši od najmlađih, senzibiliziraju o važnosti, ali i načinu konzumiranja sviježe lokalne ribe kao zdrave navike te da se realno poveća konzumacija riba u obrazovnim ustanovama.


Kroz projekt „Što se u moru skiva? Cosa nasconde il mare?“, koji se provodio od travnja 2022. do lipnja 2023. godine, opremila se kuhinja vrtića „Duga“, u kojoj se istovremeno pripremaju obroci i za talijanski vrtić, te osnovnih škola Marija i Line i „Galileo Galilei“, a provodile su se i edukativne aktivnosti. Cilj projekta bio je stvaranje boljih uvjeta za kvalitetniju i zdraviju pripremu hrane te češće uvrštavanje ribe i morskih namirnica u jelovnik vrtića i škola, kao i prenašanje važnosti povećanja konzumacije morskih namirnica u svakodnevnom životu građana Umaga. U svrhu postizanja ciljeva projekta, nabavljena je oprema potrebna za povećanje potrošnje ribe i ostalih morskih organizmima, i to jedna parno-konvekcijska peć, tri stroja za usitnjavanje hrane, dvije rashladne komore i jedan zamrzivač, organizirale su se radionice za djecu vrtića i škola, edukacije za roditelje, nastavno osoblje i kuhinjsko osoblje. Na kraju provođenja projekta, na samoj završnoj konferenciji, organizirana je i završna izložba dječjih likovnih radova koja ujedno predstavljala završni promotivni događaj projekta. 

expand
expand
expand
expand
expand
expand
expand
expand
expand
expand
expand
expand
expand
expand
expand
Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia