Icon home
Novità
Notizia selezionata
Umaškim vijećnicima predstavljen Proračun za 2022. godinu od 256,7 milijuna kuna
Progetti
26.11.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Umaškim vijećnicima predstavljen Proračun za 2022. godinu od 256,7 milijuna kuna
Progetti
26.11.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U Gradu Umagu održana je 4. sjednica Gradskog vijeća s 8. točaka dnevnog reda, od kojih je najvažnija bila predstavljanje prijedloga Proračuna za 2022. godinu. Treba također istaknuti kako je usvojen rebalans Proračuna za 2021. godinu u iznosu od 259.211.000,00 kuna. Ujedno, utvrđen je najbolji ponuditelj za kupnju jedne nekretnine, čime je osigurano dodatnih 4.150.000,00 kuna za nastavak izgradnje i opremanja umaške srednje škole te izgradnju prometne i ostale nužne infrastrukture. Osim navedenog, donesene su izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća kako bi se preciznije definirala pravila na Gradskom vijeću te omogućio nesmetan i učinkovitiji rad na sjednicama.


Po predstavljanju Proračun za 2022. godinu i predloženog iznosa od 256.670.000,00 kuna, vijećnicima je dana mogućnost da u roku 8 dana predlože amandmane na isti. Proračun je najvažniji financijski i razvojni dokument svake jedinice lokalne samouprave, koji u sebi sadrži smjernice i projekte za naredno jednogodišnje razdoblje, s projekcijama budućeg dvogodišnjeg razdoblja. Od značajnijih projekata, naravno, osim zakonskih obveza i servisiranja postignutih standarda, predstavljeno je niz projekata od velike važnosti za daljnji razvoj Umaga.


Kao dio zelenih politika u zaštiti okoliša „Umag: Green City-Smart City“, planira se završna faza sanacije odlagališta komunalnog otpada u Donjem Picudu. Nastavlja se izgradnja druge faze odlagališta, reciklažnog dvorišta i sortirnice građevinskog materijala „Valdemat“. Kao dio projekta „Umag-grad djece“ nastavlja se s unutarnjom rekonstrukcijom u Osnovnoj školi Marije i Line te se započinje s rekonstrukcijom Osnovne škole „Galileo Galilei“. Krajem sljedeće godine u planu je početak izgradnje potpuno nove Područne škole u Svetoj Mariji na Krasu. Intenzivno se radi na pripremanju projekata za EU fondove kroz nacionalni programa oporavka i otpornosti. Nastavlja se s izgradnjom umaške srednje škole s nužnom okolnom infrastrukturom. Nadalje, nastavlja se s izgradnjom 84 stana za mlade u okviru Programa poticane stanogradnje, u koje će oko 250 sugrađana sljedeće godine useliti i započeti svoje novo životno poglavlje. Očekujemo početak izgradnje dvorane za boćalište u Babićima. U starogradskoj jezgri će se izgraditi novi gradski Trg Svetog Martina. Do početka sezone očekuje se dovršetak radova na rotondi kod „IKB-a“ s dodatnim sadržajima koje uključuje uređenje dijela obalne šetnice i gradskog parka Humagum. U planu je početak radova na izgradnji novih parkinga na Punti i na gradskoj rivi u sklopu parka Humagum. U gospodarskoj zoni Ungarija očekuje se izgradnja i dovršetak posljednje faze izgradnje gospodarske zone. Na Crvenom Vrhu radi se na dovršetku izgradnje nove prometnice. U naseljima Finida, Murine, Petrovija. Donji Picudo i Kaldanija započinje se s izgradnjom sasvim novih prometnica s pripadajućom infrastrukturom. Nastavlja se s najvećim projektom aglomeracije Savudrija-Umag izgradnjom kanalizacije, oborinskog sustava odvodnje i izgradnjom centralnog pročistača. Ukoliko se na vrijeme dovrši nužna procedura, očekujemo da bi se krajem 2022. godine započelo s izgradnjom nove gradske tržnice. Na kraju, nastavljamo s projektom izgradnje „Umaške morske promenade“ kao jednim dugoročnim i strateški vrlo važnim projektom za razvoj turizma grada Umaga.


„Vjerujemo da će do realizacije svakog navedenog projekta doći, za što je potrebna ekonomsko-gospodarska stabilnost te uredno punjenje proračuna, uz maksimalno korištenje EU fondova, čemu se nadamo i kontinuirano težimo. Izgradnjom navedenih projekata grad Umag, koji se nalazi u svojoj najintenzivnijoj razvojnoj fazi, napravit će još jedan iskorak u podizanju kvalitete života svojih sugrađana, što nam je kao jedinici lokalne samouprave, osnovna misija“ izjavio je gradonačelnik Vili Bassanese.

Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia