Icon home
Novosti
Odabrana novost
Umaškim vijećnicima predstavljen Proračun za 2022. godinu od 256,7 milijuna kuna
Projekti
26.11.2021.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Umaškim vijećnicima predstavljen Proračun za 2022. godinu od 256,7 milijuna kuna
Projekti
26.11.2021.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U Gradu Umagu održana je 4. sjednica Gradskog vijeća s 8. točaka dnevnog reda, od kojih je najvažnija bila predstavljanje prijedloga Proračuna za 2022. godinu. Treba također istaknuti kako je usvojen rebalans Proračuna za 2021. godinu u iznosu od 259.211.000,00 kuna. Ujedno, utvrđen je najbolji ponuditelj za kupnju jedne nekretnine, čime je osigurano dodatnih 4.150.000,00 kuna za nastavak izgradnje i opremanja umaške srednje škole te izgradnju prometne i ostale nužne infrastrukture. Osim navedenog, donesene su izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća kako bi se preciznije definirala pravila na Gradskom vijeću te omogućio nesmetan i učinkovitiji rad na sjednicama.


Po predstavljanju Proračun za 2022. godinu i predloženog iznosa od 256.670.000,00 kuna, vijećnicima je dana mogućnost da u roku 8 dana predlože amandmane na isti. Proračun je najvažniji financijski i razvojni dokument svake jedinice lokalne samouprave, koji u sebi sadrži smjernice i projekte za naredno jednogodišnje razdoblje, s projekcijama budućeg dvogodišnjeg razdoblja. Od značajnijih projekata, naravno, osim zakonskih obveza i servisiranja postignutih standarda, predstavljeno je niz projekata od velike važnosti za daljnji razvoj Umaga.


Kao dio zelenih politika u zaštiti okoliša „Umag: Green City-Smart City“, planira se završna faza sanacije odlagališta komunalnog otpada u Donjem Picudu. Nastavlja se izgradnja druge faze odlagališta, reciklažnog dvorišta i sortirnice građevinskog materijala „Valdemat“. Kao dio projekta „Umag-grad djece“ nastavlja se s unutarnjom rekonstrukcijom u Osnovnoj školi Marije i Line te se započinje s rekonstrukcijom Osnovne škole „Galileo Galilei“. Krajem sljedeće godine u planu je početak izgradnje potpuno nove Područne škole u Svetoj Mariji na Krasu. Intenzivno se radi na pripremanju projekata za EU fondove kroz nacionalni programa oporavka i otpornosti. Nastavlja se s izgradnjom umaške srednje škole s nužnom okolnom infrastrukturom. Nadalje, nastavlja se s izgradnjom 84 stana za mlade u okviru Programa poticane stanogradnje, u koje će oko 250 sugrađana sljedeće godine useliti i započeti svoje novo životno poglavlje. Očekujemo početak izgradnje dvorane za boćalište u Babićima. U starogradskoj jezgri će se izgraditi novi gradski Trg Svetog Martina. Do početka sezone očekuje se dovršetak radova na rotondi kod „IKB-a“ s dodatnim sadržajima koje uključuje uređenje dijela obalne šetnice i gradskog parka Humagum. U planu je početak radova na izgradnji novih parkinga na Punti i na gradskoj rivi u sklopu parka Humagum. U gospodarskoj zoni Ungarija očekuje se izgradnja i dovršetak posljednje faze izgradnje gospodarske zone. Na Crvenom Vrhu radi se na dovršetku izgradnje nove prometnice. U naseljima Finida, Murine, Petrovija. Donji Picudo i Kaldanija započinje se s izgradnjom sasvim novih prometnica s pripadajućom infrastrukturom. Nastavlja se s najvećim projektom aglomeracije Savudrija-Umag izgradnjom kanalizacije, oborinskog sustava odvodnje i izgradnjom centralnog pročistača. Ukoliko se na vrijeme dovrši nužna procedura, očekujemo da bi se krajem 2022. godine započelo s izgradnjom nove gradske tržnice. Na kraju, nastavljamo s projektom izgradnje „Umaške morske promenade“ kao jednim dugoročnim i strateški vrlo važnim projektom za razvoj turizma grada Umaga.


„Vjerujemo da će do realizacije svakog navedenog projekta doći, za što je potrebna ekonomsko-gospodarska stabilnost te uredno punjenje proračuna, uz maksimalno korištenje EU fondova, čemu se nadamo i kontinuirano težimo. Izgradnjom navedenih projekata grad Umag, koji se nalazi u svojoj najintenzivnijoj razvojnoj fazi, napravit će još jedan iskorak u podizanju kvalitete života svojih sugrađana, što nam je kao jedinici lokalne samouprave, osnovna misija“ izjavio je gradonačelnik Vili Bassanese.

Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji