Icon home
Notizie
Avviso selezionato
Non attivo
Javni poziv za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste
Inviti pubblici
17.07.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD UMAG

Ul. Giuseppe Garibaldi 6, Umag


UPRAVNI ODJEL za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

Sukladno čl. 131.,132. i 133. Zakona o cestama ( “Narodne Novine” br. 84/11 i dr.) i Objašnjenju Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-0/12-02/082, URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Upravni odjel za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje Grada Umaga objavljuje:


JAVNI POZIV


Grad Umag, Ul.G. Garibaldi 6, 52470 Umag, započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta naziva : NPC57 na dionici NPC11- Momikija - Sošići unutar naselja Juricani u k.O. Materada na parcelama k.č.br. 798/8, 799/9 dio,798/7 dio, 286/1 dio i 286/2 dio ) i ulica Romanija u naselju Zambratija, u k.O. Umag na parcelama k.č.br. 3949 dio, 3997 dio, 3978 dio, 3998,4000 dio, 4133 dio, 4129/4 dio. Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.


Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti u nastavku.

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia