Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javni poziv za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste
Javni pozivi
17.07.2021.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD UMAG

Ul. Giuseppe Garibaldi 6, Umag

UPRAVNI ODJEL za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje


Sukladno čl. 131.,132. i 133. Zakona o cestama ( “Narodne Novine” br. 84/11 i dr.) i Objašnjenju Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-0/12-02/082, URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Upravni odjel za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje Grada Umaga objavljuje:


JAVNI POZIV


Grad Umag, Ul.G. Garibaldi 6, 52470 Umag, započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta naziva : NPC57 na dionici NPC11- Momikija - Sošići unutar naselja Juricani u k.O. Materada na parcelama k.č.br. 798/8, 799/9 dio,798/7 dio, 286/1 dio i 286/2 dio ) i ulica Romanija u naselju Zambratija, u k.O. Umag na parcelama k.č.br. 3949 dio, 3997 dio, 3978 dio, 3998,4000 dio, 4133 dio, 4129/4 dio. Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.


Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti u nastavku.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji