Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Predstavljen projekt „S okusom mora - Sapore di mare“
Projekti
07.09.2022.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Predstavljen projekt „S okusom mora - Sapore di mare“
Projekti
07.09.2022.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

EU projekt „S okusom mora – Sapore di mare“, čiji je nositelj Muzej grada Umaga, u partnerstvu sa Zajednicom Talijana „Fulvio Tomizza“ Umag, predstavljen je medijima i široj javnosti 7. rujna 2022. godine u Vijećnici Grada Umaga. Za projekt su dodijeljena sredstva u najvišem iznosu od 348.467,13 kn, a predstavile su ga v.d. ravnateljice M uzeja Biljana Bojić te predsjednica ZT Umag Floriana Bassanese Radin.


Projekt je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo u sklopu dodjele potpore projektima na natječaju FLAG-a „Pinna nobilis“ u okviru PODMJERE 4.2.1. POTPORA ZA AKTIVNOSTI USMJERENE PODIZANJU SVIJESTI GRAĐANA O POTROŠNJI I KONZUMACIJI RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA unutar provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020.


Muzej grada Umaga, u suradnji sa Zajednicom Talijana „Fulvio Tomizza“ iz Umaga, kroz provedbu projekta „S okusom mora - Sapore di mare“ ima za cilj podignuti razinu svijest o važnosti konzumacije ribe i drugih morskih organizama na području FLAG-a Pinna nobilis, i to putem educiranja šire javnosti:


- o vrstama riba i drugih morskih organizama

- o važnosti konzumacije ribe i drugih morskih

- o ribarskim tradicionalnim vještinama i znanjima

- o tradicionalnim kulinarskim praksama, karakterističnim za FLAG područje


Kroz dvanaest mjeseci provedbe, realizirati će se 10 stručnih predavanja, 4 edukativne radionice o pripremi ribe i morskih organizama, 2 ciklusa radionica o izradi i upotrebi keramike sa završnom izložbom. Promocija područja FLAG-a Pinna nobilis dodatno je obogaćena izdavanjem ribarske kuharice, postavljanjem nove web stranice projekta te realizacijom manifestacije koja promovira tradiciju ribarstva i kulinarstva umaškog područja, namijenjena našim sugrađanima i turistima.


Nakon provedene ankete među građanima Umaga, upravo nepoznavanje recepata, tehnika čišćenja, pripremanja i obrade ribe pokazali su se kao problemi koji odvlače građane od veće konzumacije ribe i drugih morskih organizama. Ovaj projekt stoga želi doprinijeti rješenju tog problema, ali i obogatiti turističku ponudu kroz nove sadržaje: manifestaciju i izdavanje kuharice na 4 jezika koja će na klasičan, ali i multimedijalan način, prezentirati kulinarsku tradiciju jedinstvenog ribarstvenog područja. Predviđena manifestacija, web stranica i publikacija (kuharica), obogatit će turističku ponudu te ujedno i ostaviti budućim naraštajima trajne zapise ribarske gastro tradicije našeg FLAG područja.


Projekt tako aktivno uključuje ribare, nutricioniste, morske biologe, domaćice, kuhare, ugostitelje, stanovnike umaškog priobalja koji prezentiraju svoj rad i vještine. Na taj način putem projekta se stvara međusektorska suradnja i sinergija između javnog i privatnog sektora, kao i građana.

expand
expand
expand
expand
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji