Icon home
Novosti
Odabrana novost
Prva dionica Umaške morske promenade poprima svoje konture
Projekti
16.02.2021.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Prva dionica Umaške morske promenade poprima svoje konture
Projekti
16.02.2021.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Poznato je da na cijelom potezu umaške obale već dugi niz godina postoje barijere koje su bespravno postavljene i na taj se način do danas uzurpirala javna površina koja bi svima trebala biti dostupna. U više navrata građani su izražavali svoje nezadovoljstvo da ne mogu pristupiti plažama i obali, stoga je Grad Umag odlučio pokrenuti projekt uređenja „Umaške morske promenade“, koji će se odvijati u fazama i na razdoblje od više godina. Na taj će se način najučinkovitije omogućiti svima, i pod jednakim uvjetima, da uživaju u najljepšim dijelovima vlastite obale.


Trenutno su u tijeku radovi na prvoj fazi, točnije od parkirališta u naselju Špina pa sve do crkvice u Sv. Pelegrinu. Uz samu šetnicu, koja će u svojoj duljini prolaziti uz plažu, a sadržavat će isključivo pješačku i biciklističku stazu, na pojedinim će se dionicama urediti i okoliš, plaža, postavit će se klupice za odmor u hladu te svi pripadajući sadržaji za djecu i odrasle.


Uz šetnicu će biti izgrađen i potporni zid duljine 270 m, a uzduž čitave trase posađena nova stabla ne bi li se osigurala hladovina uz samo more. Projekt obuhvaća i izgradnju potpuno nove javne rasvjete kako bi se omogućilo sigurno kretanje i tijekom večernjih sati.


Umaška morska promenada, čija će se izgradnja provoditi u više faza i u više godina, a koja će se protezati od Parka Umag do Crvenog vrha, u konačnici će omogućiti svim Umažankama i Umažanima, pod jednakim uvjetima, da koriste najljepše dijelove vlastite obale.

expand
expand
expand
expand
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji