Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Umag: Investicija održavanja dijela državne ceste D75 Umag-Ungarija
Projekti
13.03.2024.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Umag: Investicija održavanja dijela državne ceste D75 Umag-Ungarija
Projekti
13.03.2024.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U tijeku su radovi na izvanrednom održavanju dijela državne prometnice D75 na području Umaga, koje provodi tvrtka Hrvatske ceste d.o.o. Radovima se pristupilo dana 04. ožujka 2024. godine, a isti obuhvaćaju dionicu Umag–Ungarija, u dužini od oko 1km. Investitor je tvrtka Hrvatske ceste d.o.o., uz sufinanciranje Grada Umaga, Istarskog vodovoda d.o.o. i trgovačkog društva 6.maj odvodnja d.o.o. Umag u dijelu komunalne infrastrukture koja nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Investicija iznosi ukupno oko 1,1 milijuna EUR.


Ugovorni izvođač je gospodarski subjekt Cesta d.o.o. Pula, dok nadzor vodi gospodarski subjekt Učka konzalting, Pazin. Dovršetak radova očekuje se do srpnja 2024.godine, a radovi uključuju kompletno uređenje asfalt-kolničkog zastora sa sanacijom nosivog dijela kolničke konstrukcije predmetne dionice sukladno standardima za državne ceste, s uređenjem nogostupa. Izvest će se i sustav unutarnje oborinske odvodnje na dijelu trase putem upojnih građevina. Ujedno, bit će izvedena zamjena javne rasvjete boljom i učinkovitijom, kao i kabelska kanalizacija. Odradit će se i radovi na mreži opskrbe vodom te djelomično i fekalne kanalizacije unutar obuhvata zahvata.


Na dionici obuhvata nije predviđeno uklanjanje stabala, a do eventualnog uklanjanja pojedinih stabala doći će tek po procjeni ugroze, sve sukladno Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN110/012) unutar slobodnog profila ceste. Sigurnosni aspekt odvijanja prometa uz propisane standarde je i razlog sanacije dionice na kojoj je dolazilo do učestalih nezgoda, i sa smrtnim ishodom.


Tijekom izvođenja radova osiguran je obilazni smjer koji je obilježen sukladno uputama službenog prometnog elaborata kao privremenog prometnog rješenja.  

expand
expand
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji