Icon home
Novosti
Odabrana novost
Započeo projekt rekonstrukcije i uređenja groblja i crkve Sv. Andrije
Projekti
15.12.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Započeo projekt rekonstrukcije i uređenja groblja i crkve Sv. Andrije
Projekti
15.12.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Nakon godina pripreme, ovih su dana Grad Umag i Muzej grada Umaga započeli s provedbom prve faze projekta uređenja groblja i crkve Sv. Andrije u Umagu, zaštićenih kao kulturna dobra upisom u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu nepokretnih kulturnih dobara, rješenjem Ministarstva kulture od 24.02.2010. godine.


Staro groblje i crkva Sv. Andrije od iznimnog su povijesnog značaja za Umag. Groblje predstavlja početak nove prakse ukapanja pokojnika izvan gradskih zidina, za razliku od starije prakse ukapanja unutra gradskog perimetra, najčešće u blizini ili unutar sakralnih objekata. Groblje je formirano uokolo crkve Sv. Andrije u 17. stoljeću te je bilo aktivno sve do izgradnje novog i većeg gradskog groblja sv. Petra Damijanija. Gubitkom funkcije groblje se degradira, neodržava i ubrzano propada. Za posljedicu su svi nadgrobni spomenici razbijeni i djelomično sačuvani.


U očekivanju početka radova na obnovi crkve Sv. Andrije i uređenja spomen parka, pod nadzorom Grada Umaga i Muzeja grada Umaga, u tijeku su radovi izmještanja vrijednih kamenih spomenika. Kako upravo ti spomenici čuvaju memoriju na pokojnike, redom članove istaknutih umaških obitelji koji su oblikovali povijest Umaga te imaju značajnu memorijalnu i povijesnu vrijednost, godinama se pripremao projekt rekonstrukcije ne bi li isti bili adekvatnije prezentirani te osigurani.

Temeljem provedenog konzervatorsko-restauratorskog istraživanja i valorizacije, pokrenuta je ovih dana prva faza obnove groblja Sv. Andrije. 


Točnije, kao preventivnu mjeru u cilju sprječavanja krađe kamenih ulomaka, isti će biti privremeno smješteni na zaštićeno i nadzirano mjesto, a svi restauratorski radovi bit će izvedeni prema uputama struke. Nadalje, nakon detaljnog vizualnog pregleda, izvedenih analitičkih i istražnih probnih radova čišćenja mikrobioloških nakupina, anorganskih nečistoća, kao i tragova boja s nadgrobnih spomenika, pristupit će se uklanjanju biološkog višeg obraštaja, neadekvatnih žbuka, željeznih elemenata unutar utora te mikrobioloških nakupina na površinama nadgrobnih spomenika. Nadalje, pristupit će se čišćenju zemljanih mrlja i anorganskih nečistoća, sanaciji pukotina i lomova kamena nadgrobnih spomenika, rekonstrukciji u umjetnom kamenu i tonskom ujednačavanju te završnoj zaštiti kamena i ispuna.


Što se same crkve tiče, projektom temeljite rekonstrukcije predviđena je izgradnja novog drvenog krovišta, rekonstrukcija (sanacija) postojećih kamenih zidova i izgradnja novih na mjestima potpuno urušenih zidova (zapadno pročelje), kao i adekvatno fundiranje.


Tijekom svih faza radova vodit će se fotodokumentacija, skice, natuknice i popratna tehnička dokumentacija, a koja će poslužiti za izradu završnog izvještaja o provođenju konzervatorsko-restauratorskih radova.

expand
expand
expand
expand
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji